Psychoterapia / Oferta

Psychoterapia ma zastosowanie w wielu obszarach:

 • psychoterapia DDA/DDD, syndrom  DDA/DDD (dorosłe dziecko z rodziny alkoholowej / dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej).

 Dla dziecka które nie dostaje od opiekuna wystarczającej uwagi, akceptacji,                zrozumienia, dziecka, które jest zaniedbywane, bywa świadkiem lub ofiarą                przemocy, czuje się samotne i niezrozumiane – są to doświadczenia niezwykle          traumatyczne. Aby przetrwać, rozwija szereg strategii, układających się w                  wiązki zaburzeń w wieku dorosłym. Przykładem jest syndrom DDA/DDD,              charakteryzujący się:

  • niskim poczuciem własnej wartości,
  • lękiem przed utratą kontroli, konfliktami,
  • odcinaniem się od uczuć,
  • nadodpowiedzialnością bądź unikaniem odpowiedzialności,
  • poczuciem winy, wstydu,
  • niezdolnością do odprężenia się i zabawy,
  • bezlitosną samokrytyką,
  • życiem w świecie zaprzeczeń,
  • trudnością z utrzymaniem bliskich kontaktów,
  • pozostawaniem w roli ofiary,
  • problem ze stawianiem granic,
  • zachowaniami kompulsywnymi,
  • tendencją do mylenia miłości z litością,
  • lękiem przed porzuceniem,
  • myśleniem w kategoriach „wszystko albo nic” w sytuacji kryzysowej,
  • skłonnością do uskarżania się na dolegliwości fizyczne,
  • cierpieniem spowodowane zalegającym „nieprzetrawionym” uczuciem żalu,
  • przewagą reagowania nad działaniem,
  • wahaniami nastroju.

 

 • trauma / PTSD
 • psychoterapia depresji (obniżenie nastroju, smutek, bezsilność, niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy, rozdrażnienie, apatia, niechęć do działania, problemy ze snem, brak sensu życia, myśli samobójcze)
 • nerwice, lęki (ataki paniki, rozdrażnienie, natrętne myśli, wahania nastroju, apatia, niechęć do działania, problemy ze snem)
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia osobowości (osobowość paranoiczna, osobowość schizoidalna, osobowość dysocjacyjna (psychopatyczna), osobowość pograniczna (borderline), osobowość histrioniczna, osobowość lękowa (unikająca), osobowość zależna)
 • problemy w komunikacji
  • agresja werbalna (krzyczenie, podnoszenie głosu, ocenianie, obrażanie, przeklinanie, wyzywanie)
  • bierna agresja (tłumienie i nie komunikowanie emocji, milczenie, obrażanie się, okazywaniu chłodu emocjonalnego, zerwanie kontaktu)
 • trudności w relacjach
  • nieumiejętność budowania i utrzymywania związków
  • problemy z przełożonym, podwładnymi, współpracownikami
  • brak asertywności
  • samotność / nieśmiałość
 • kryzys w małżeństwie lub związku, rozwód, brak satysfakcji w życiu partnerskim i seksualnym
 • dolegliwości fizyczne wywołane czynnikami psychicznymi (np. bóle brzucha, nudności, bóle głowy), zaburzenia mowy (jąkanie)  i zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja) nadwaga lub otyłość wywołana czynnikami psychicznymi.

 

 W ofercie:

 • spotkania konsultacyjne  – ma na celu rozpoznanie trudności i wybranie odpowiedniej formy pomocy
 • psychoterapia krótkoterminowa – od kilku do kilkunastu spotkań – praca ukierunkowana na rozwiązanie konkretnego problemu osobistego
 • psychoterapia długoterminowa – w cyklach kilkumiesięcznych – praca z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń: nerwicowych, osobowości, nastroju, psychosomatycznych, odżywiania. Jest ukierunkowana na głębsze poznanie siebie i zrozumienie przyczyn swoich problemów oraz zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania, rozwój osobisty
 • psychoterapia grupowa – od kilku miesięcy do kilkunastu miesięcy – grupa terapeutyczna pokazuje, jakie role dane osoba przyjmuje, w jaki sposób funkcjonuje. Grupa jest źródłem wsparcia i korektywnych doświadczeń emocjonalnych – uczy lepszego radzenia sobie w sytuacjach społecznych
 • psychoterapia małżeńska / par – skierowana po par doświadczających konfliktów lub kryzysów, dla osób pragnących poprawić jakość swoich relacji. W sesjach uczestniczą oboje partnerzy

 

Cennik:

 • sesja indywidualna – 270 zł (50 minut) 
 • terapia pary / konsultacja 350 zł (80 minut)
 • sesja EMDR – 350 zł (80 minut)

 

e-kontakt:
Istnieje możliwość pracy przez Internet – Skype, nazwa użytkownika terapia-pop