Uprawnienia

Uprawnienia

  • Posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.
  • Psychoterapia prowadzona jest zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz International Association for Process Oriented Psychology.
  • W sytuacji, gdy klient uważa, że jego prawa zostały naruszone, może odwoływać się do Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.
  • Na stronie http://psychologia-procesu.org.pl/kodeks-etyczny.html znajdą Państwo kodeks

Certyfikat

 

Inne kursy psychoterapeutyczne i szkolenia: