Wokół ustawy

stwórzmy dobrą ustawę o zawodzie psychoterapeuty

 

Psychoterapia nie jest zawodem stricte medycznym. Jest to zbiór metod leczących lub pomagających leczyć problemy natury psychologicznej. Ich cechą wspólną jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

W portalu Facebook istnieje grupa dla tych, którzy:

  • pragną przyczynić się wyłączenia zawodu psychoterapeuty z Ustawy o niektórych zawodach medycznych, ponieważ psychoterapia nie jest zawodem stricte medycznym
  • popierają ustanowienie odrębnej i odpowiedniej do tego zawodu ustawy, która ureguluje zawód psychoterapeuty i zwiększy dostępność psychoterapii dla klientów, zamiast jeszcze bardziej ją zmniejszać


Projekt ustawy z dnia 7 września 2010 r. ma za zadanie uregulowanie zawodów medycznych średniego szczebla wykonywanych pod nadzorem lekarza, a jej struktura jest pochodną tego celu.

Psychoterapia nie jest zawodem medycznym średniego szczebla, lecz zawodem niezależnym i wymagającym co najmniej 4 lat kształcenia podyplomowego w obrębie minimum 1200 godzin zajęć i wieloaspektowego doskonalenia zawodowego o innej specyfice niż zawody medyczne.

W przypadku zawodu psychoterapeuty jedynym rokującym nadzieję rozwiązaniem jest ustawa odrębnie regulująca psychoterapię, uwzględniająca specyfikę tego zawodu i opinie całego środowiska psychoterapeutycznego.

 

Więcej informacji na stronie:

http://shorttext.com/e5fikevf1p

Aby poprzeć kampanię, wejdź na profil w portalu Facebook i kliknij „Lubię to”

Do pobrania i wysłania

Dokument z protestem do wysłania do grona zatwierdzającego obecny kształt ustawy
– w formacie RTF (Microsoft Word)
– w formacie PDF (Adobe Acrobat)